Het leerresultaat van een school is natuurlijk niet alleen afhankelijk van het geven van goed onderwijs. Of een school goed scoort ten opzichte van andere scholen is ook afhankelijk van zaken die een school niet kan beïnvloeden, zoals capaciteiten van de leerlingen en de streek, de wijk of de thuisachtergrond waarin een school staat. De resultaten die onze leerlingen behalen bij de eindtoets van het CITO liggen boven het landelijk gemiddelde. We behoren tot de 7 % taal- en rekensterke scholen van Nederland.