“Ieder kind een ster” is de slogan die de lading van onze visie dekt. Wij vinden dat je veilig voelen de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen leren. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We leren hen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken.

“Ieder kind een ster” betekent ook dat ieder kind zich in eigenheid moet kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat we verschillen in aanleg, achtergrond, tempo en eigenheid een plaats moeten geven in de manier waarop we ons onderwijs vorm geven.

Tenslotte zijn we een school die de kernvakken taal, lezen en rekenen een centrale plaats geeft in het lesrooster. Alleen als kinderen deze kernvakken goed beheersen kunnen ze in onze maatschappij uitgroeien tot de sterren die we willen dat ze zijn.