2016-logo-sirius

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is er in het gebouw (Sirius) een tweede school gehuisvest: Basisschool de Telescoop (Stichting Oog). Het gebouw heeft dus een nieuwe naam : Sirius. Naast beide scholen is er een peuterspeelzaal het Sterrenkind (SPO) en biedt Het Buitenschoolse Net voor- en naschoolse-opvang aan. Onder de naam Sirius zijn de verschillende instanties samen op weg om zich te ontwikkelen tot een Kind Centrum (KC).

           logo_telescoop           

               HBN logo + activiteiten