DE NT2-TAALKLAS  

Sinds 1 januari 2017 is er een NT2-taalklas in Kindcentrum Sterrebos.

In deze NT2-taalklas zitten kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die nog maar kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog moeten leren. Doel is om de leerlingen op een niveau te brengen wat past bij hun leeftijd en bij de reguliere groep waarin zij na het jaar in de NT2-taalklas geplaatst zullen worden.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen: 

·         zich sociaal en emotioneel thuis voelen 
·         de Nederlandse taal goed leren 
·         schoolse vaardigheden aanleren 
·         een basale kennis hebben van de andere kennisvakken en vak- en vormingsgebieden 
·         kunnen integreren in de eigen school en wijk 

 

In principe zit een kind maximaal een jaar in de NT2-taalklas. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Die is heel divers omdat er kinderen in de klas zitten die nog helemaal geen school hebben gehad en van alles hebben meegemaakt bijv. door de oorlog in Syrië of doordat school pas met 7 jaar start in bijv. Polen

Om kinderen de Nederlands taal te leren maken wij gebruik van de methodes Mondeling Nederlands Nieuw, LOGO 3000 en aanvullende materialen. Verder bestaat het onderwijs in de NT2-taalklas uit aanvankelijk (en waar mogelijk voortgezet) lezen, schrijven en rekenen. Ook gym en creatieve vakken staan op het rooster.

Er wordt lesgegeven door een leerkracht samen met een onderwijsassistent. Leerkrachten in de taalklas in KC Sterrebos zijn Iteke van der Toolen en Hannie Uijtdewilligen.

Ouders kunnen hun kind, dat korter dan 1 jaar in Nederland is en de Nederlandse taal nog niet beheerst aanmelden voor de NT2-taalklas.

Maak hiervoor een afspraak met de waarnemend directeur van KC Sterrebos, Inge van Mook-Klein Douwel.