Iedere 4 jaar maakt de school een schoolplan waarin de school aangeeft hoe ze de visie vertaalt naar de praktijk. Input voor het schoolplan zijn inspectierapporten, kwaliteitsonderzoek waarin meningen van personeel, ouders en kinderen gevraagd worden, opbrengstanalyses op grond van cito scores en leerlingvolgsysteem.

Download hieronder LeidRaad 2016-2020

LeidRaad 2016-2020