Kinderraad

Al een aantal jaar is er op de Sterrebos een kinderraad.

 

De kinderraad komt 6 keer per jaar bijeen en geeft advies aan de schoolleiding. Daarnaast dragen kinderen onderwerpen aan. Een ouder uit de MR begeleidt de kinderraad.

Het doel van de kinderraad is om leerlingen meer te betrekken bij school, verantwoordelijkheidsgevoel te kweken, het ervaren van plezier en voldoening om samen iets te bereiken.

Kinderen leren hoe democratie werkt in de praktijk (verkiesbaar stellen, werken met een voorzitter en een notulist enzovoorts).

In de kinderraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Een kind kan gedurende 2 jaar zitting nemen in de kinderraad.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences