Verlofaanvraag

kind

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering
op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De regels en uitzonderingen staan op de achterkant van het verlofformulier vermeld. Let erop dat schoolvakanties vanwege vakantiespreiding elk jaar op een ander
tijdstip beginnen. Vakantieverlof in de eerste twee schoolweken na de zomervakantie is niet mogelijk. Verzoeken voor verlof moeten altijd schriftelijk worden ingediend. De directeur zal ook altijd het verlof schriftelijk toestaan of weigeren. Een uitgebreide verlofregelgeving is bij de directeur te verkrijgen. Het verlofformulier is op school af te halen bij de conciërge en administratie, maar is ook te downloaden via onderstaande link.

 

Aanvraagformulier schoolverlof.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences