Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school, dan nodigen wij u uit voor een oriëntatiebezoek. Wij geven u antwoord op eventuele vragen, laten u onze school zien en bespreken de onderwijsvisie en een aantal praktische zaken met u.

 

Kiest u voor onze school, dan:
Ontvangen wij van u het ingevulde aanmeldformulier, u kunt dit afgeven of opsturen.


Inline imageUiterlijk 6 weken voordat uw kind start ontvangt u van ons informatie over de groep, leerkracht en de oefenmomenten (in principe 2 dagdelen op vaste momenten).

Inline imageStart uw kind direct na de zomervakantie, dan worden u en uw kind uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag voor de zomervakantie. Uw kind maakt dan alvast kennis met klasgenoten en de nieuwe leerkracht(en).

Inline imageStart uw kind in de loop van het nieuwe schooljaar dan wordt u uitgenodigd voor de informatieavond van de groep aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Inline imageDe leerkracht brengt u in contact met de klassenouder.
Inline imageNa een aantal weken op onze school vindt er een gesprek plaats met leerkracht en ouders.


Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Zij mogen wel naar school en komen dan in groep 1. Uw kind wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden. Vanaf die dag valt uw kind onder de leerplichtwet.

 

Klik hier voor het aanmeldformulier.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op nummer 0412-631368 of per e- mail: ingekleindouwel apestaart saamscholen punt nl

 

Met vriendelijke groet,
Inge van Mook-Klein Douwel              

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences