Visie

 

                                                

 

 

visie

Op Kindcentrum Sterrebos is ieder kind een ster.     

 

Op kindcentrum Sterrebos is ieder kind welkom, ongeacht geslacht, geaardheid, sociale-, culturele- of levensbeschouwelijke achtergrond. Samen met kinderen en hun ouders/verzorgers leggen wij de basis. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden.

We werken vanuit RUST, er is een duidelijke schoolbrede structuur. Dit is onze basis. 

We zijn NIEUWSGIERIG, er is ruimte voor zelfontplooiing, ontdekkend en ervarend leren. 

We hebben VERTROUWEN in elkaar en in onszelf. We zijn een school waar kinderen collega’s en ouders zich veilig voelen, dit is essentieel voor ons onderwijs. 

We hebben PLEZIER op school, leren is leuk. Dat is zichtbaar in activiteiten, lessen en hoe wij met elkaar omgaan.

Deze kernwaarden leiden tot verantwoordelijkheid en doen een beroep op gezamenlijkheid. Ze zijn zichtbaar in ons dagelijks handelen, voor iedereen.

Iedereen is verbonden met de school en is er verantwoordelijk voor. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen thuis en school.

 

Deze samenwerking is een voorwaarde om kinderen zich vertrouwd te laten voelen. Vertrouwen hebben in jezelf en elkaar is een belangrijk voorwaarde om te kunnen leren.

Op onze school is ieder kind een ster. Kinderen ontwikkelen zich breed en in hun eigen tempo. Ze leren naast lezen, schrijven, rekenen en wereld oriënterende vakken ook hun eigen emoties en persoonlijkheid kennen. Er is ruimte voor kinderen om zich te ontplooien op cultureel en lichamelijk gebied. Wij leren hen respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en rekening te houden met elkaar. Kinderen leren met anderen omgaan en krijgen kennis en inzicht van de wereld om zich heen.

Vieringen lenen zich bij uitstek om de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden aan de orde te stellen. Daarom vieren we feesten en besteden wij op onze school aandacht aan de vijf wereldgodsdiensten. 

 

Tijdens de basisschooltijd ontwikkelen kinderen hun eigen identiteit en persoonlijkheid op basis van gelijkwaardigheid. Als je weet wie je bent, sta je sterker in het leven en zie je anderen ook staan.

 

_SAAM_vatting_sterrebos_

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren