MR


In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders.

De MR heeft een plaats binnen de organisatie van de school. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR voert overleg over het beleid van de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Dit gebeurt altijd in overleg met de MR. Ook kan de MR zelf standpunten bespreekbaar maken.


Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen neem dan contact op met de voorzitter van de MR. De vergaderdata staan in de Sterrebossnippers. 
Het e-mailadres van de MR: mr punt bssterrebos apestaart saamscholen punt nl

 

Leden van de MR

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

Inline imageAnnemarie Bol(voorzitter MR)

Inline imageMonique Graste

Inline imageIngemar van der Heijden

Inline imageCristel van Bergen

 

De personeelsbegeleding van de MR bestaat uit:

Inline imageWilleke de Bresser (Leerkracht 1/2C)

Inline imageNadja Sikkers (Secretaris van de MR- Intern Begeleider gr. 1 t/m 3)

Inline imageMaaike Pluk-Wijntjes (Intern Begeleider gr. 4 t/m 8)

Inline imageWanda Bassa-Gevers (leerkracht groep 8)

 

Klik hier voor het jaarplan van de MR.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren